Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 66 premises

A Ysgol Uwchradd Friars
Ysgol Friars, Lôn Y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 2LN
5 (Very Good)
0.00m
B Ysgol Cae Top
Lôn Y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 2GZ
5 (Very Good)
0.18m
C Ysgol Uwchradd Tryfan
Lôn Powys, Bangor, Gwynedd LL57 2TY
5 (Very Good)
0.34m
D Ysgol Y Garnedd
Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd LL57 2LX
5 (Very Good)
0.34m
E Ysgol Glanadda
Llwybr Yr Ysgol, Bangor, Gwynedd LL57 4SG
5 (Very Good)
0.46m
F Coleg Menai Plc
Coleg Menai, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd LL57 2TP
5 (Very Good)
0.57m
G Ysgol Ein Harglwyddes
Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd LL57 2UT
4 (Good)
0.75m
H Clwb Ein Harglwyddes After School & Hoilday Club
Ysgol Ein Harglwyddes, Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd LL57 2UT
4 (Good)
0.75m
I Caban Y Faenol
Ysgol Y Faenol, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2NN
5 (Very Good)
0.94m
J Ysgol y Borth
Tyddyn Mostyn, Menai Bridge, Isle Of Anglesey LL59 5DS
5 (Very Good)
1.02m
K Ysgol Y Faenol
Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
5 (Very Good)
1.03m
L Ysgol Uwchradd David Hughes
Pentraeth Road, Menai Bridge, Isle Of Anglesey LL59 5SS
5 (Very Good)
1.25m
M Ysgol Glancegin
Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1ST
5 (Very Good)
1.55m
N Ysgol Hirael
Lôn Y Gogarth, Bangor, Gwynedd LL57 1BA
5 (Very Good)
1.57m
O Ysgol Llandegfan
Ysgol Gynradd Llandegfan, Lon Yr Eglwys, Llandegfan, Isle Of Anglesey LL59 5UW
5 (Very Good)
1.85m
P Joint Service Mountain Centre
Indefatigable Training Centre, Plas Llanfair, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 6NT
5 (Very Good)
1.95m
Q Ysgol Gynradd Llandygai
Llandygai, Bangor, LL57 4HU
5 (Very Good)
2.19m
R Cylch Meithrin Tal Y Bont / Llandygai
Ysgol Gynradd Llandygai, Pentre Llandygai, Llandygai, Bangor LL57 4HU
5 (Very Good)
2.19m
S Ysgol Llanfairpwllgwyngyll
Ysgol Gynradd, Holyhead Road, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 5TX
5 (Very Good)
2.26m
T Conwy Centre Anglesey
Conwy Centre, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 6DJ
4 (Good)
2.76m

Page 1 of 4

Adverts by Google