Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 66 premises

A Ysgol Uwchradd Friars
Ysgol Friars Lôn Y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 2LN
5 (Very Good)
0.00m
B Ysgol Cae Top
Ysgol Cae Top Lôn Y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 2GZ
5 (Very Good)
0.18m
C Ysgol Uwchradd Tryfan
Ysgol Tryfan Lôn Powys, Bangor, Gwynedd LL57 2TY
5 (Very Good)
0.34m
D Ysgol Y Garnedd
Ysgol Y Garnedd Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd LL57 2LX
5 (Very Good)
0.35m
E Ysgol Glanadda
Ysgol Glanadda Llwybr Yr Ysgol, Bangor, Gwynedd LL57 4SG
5 (Very Good)
0.46m
F Coleg Menai Plc
Coleg Menai Ffordd Ffriddoedd, Bangor, Gwynedd LL57 2TP
5 (Very Good)
0.53m
G Ysgol Ein Harglwyddes
Ysgol Ein Harglwyddes Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd LL57 2UT
4 (Good)
0.75m
H Clwb Ein Harglwyddes After School & Hoilday Club
Ysgol Ein Harglwyddes Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd LL57 2UT
4 (Good)
0.75m
I Ysgol Y Faenol
Ysgol Y Faenol Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Gwynedd LL57 2NN
5 (Very Good)
0.94m
J Caban Y Faenol
Ysgol Y Faenol Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Gwynedd LL57 2NN
5 (Very Good)
0.94m
K Ysgol y Borth
Tyddyn Mostyn, Menai Bridge, Isle Of Anglesey LL59 5DS
5 (Very Good)
1.02m
L Ysgol Uwchradd David Hughes
Pentraeth Road, Menai Bridge, Isle Of Anglesey LL59 5SS
5 (Very Good)
1.25m
M Ysgol Glancegin
Ysgol Glancegin Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd LL57 1ST
5 (Very Good)
1.55m
N Ysgol Hirael
Ysgol Hirael Lôn Y Gogarth, Bangor, Gwynedd LL57 1BA
5 (Very Good)
1.57m
O Ysgol Llandegfan
Ysgol Gynradd Llandegfan, Lon Yr Eglwys, Llandegfan, Isle Of Anglesey LL59 5UW
5 (Very Good)
1.85m
P Joint Service Mountain Centre
Indefatigable Training Centre, Plas Llanfair, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 6NT
5 (Very Good)
1.95m
Q Ysgol Gynradd Llandygai
Ysgol Gynradd Llandygai Pentre Llandygai, Llandygai, Gwynedd LL57 4HU
5 (Very Good)
2.19m
R Cylch Meithrin Tal Y Bont / Llandygai
Ysgol Gynradd Llandygai Pentre Llandygai, Llandygai, Gwynedd LL57 4HU
5 (Very Good)
2.19m
S Ysgol Llanfairpwllgwyngyll
Ysgol Gynradd, Holyhead Road, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 5TX
5 (Very Good)
2.26m
T Conwy Centre Anglesey
Conwy Centre, Llanfairpwll, Isle Of Anglesey LL61 6DJ
4 (Good)
2.76m

Page 1 of 4

Adverts by Google