Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 13 premises

A Cylch Meithrin Llanuwchllyn
Neuadd Bentref, Heol Yr Eglwys, Llanuwchllyn, Bala LL23 7TY
5 (Very Good)
4.99m
B Rhos Y Gwaliau Outdoor Centre
Rhosygwaliau Chapel, Rhosygwalia, Bala LL23 7ES
5 (Very Good)
1.34m
C Ysgol Beuno Sant Y Bala
Heol Y Castell, Y Bala, Gwynedd LL23 7UU
5 (Very Good)
0.16m
D Ysgol Bro Tegid
Heol Tegid, Y Bala, Bala, Gwynedd LL23 7BN
5 (Very Good)
0.34m
E Ysgol Cerrigydrudion
Ffordd yr Alwen, Cerrigydrudion, Corwen LL21 9SW
5 (Very Good)
7.98m
F Ysgol Ffridd Y Llyn
Cefn Ddwysarn, Bala, Gwynedd LL23 7HE
5 (Very Good)
2.73m
G Ysgol Gynradd Frongoch
Glan Tryweryn, Frongoch, Bala LL23 7NT
5 (Very Good)
2.43m
H Ysgol O M Edwards
Heol Yr Eglwys, Llanuwchllyn, Bala LL23 7UB
5 (Very Good)
4.96m
I Ysgol Pentrefoelas
Pentrefoelas, Betws Y Coed, LL24 0LE
5 (Very Good)
9.83m
J Ysgol Y Berwyn
Heol Ffrydan, Y Bala, Bala LL23 7RU
5 (Very Good)
0.00m
K Ysgol Ysbyty Ifan
Ysbyty Ifan, Betws y Coed, LL24 0NY
5 (Very Good)
9.35m
L Ysgol Bro Dyfrdwy
Ysgol Bro Dyfrdwy Maes Hyfryd, Cynwyd, Corwen, Denbighshire LL21 0LG
4 (Good)
8.66m
M Ysgol Betws Gwerfil Goch
Betws Gwerfil Goch, Corwen, Denbighshire LL21 9PY
2 (Improvement Necessary)
9.13m
Adverts by Google