Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 105 premises for Gwynedd Council

A Aberdyfi Churches And Chapels Community
Neuadd Dyfi, Aberdyfi, Aberdovey LL35 0NR
5 (Very Good)
B Aderyn Melys
7 Stryd Yr Eglwys, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SW
5 (Very Good)
C Amy Griffiths Personal Chef
Glan Beuno House, Glan Beuno, Bontnewydd, Caernarfon LL55 2UB
5 (Very Good)
D Amy'S Kitchen
Bryn Hyfryd, Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2SJ
5 (Very Good)
E Arwel
Dinas Mawddwy, Gwynedd, SY20 9LL
5 (Very Good)
F Auntie Jane'S Preserves
Henllys Uchaf, Lôn Pin, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7PG
5 (Very Good)
G Bermo Kitchen
Ffordd Y Traeth, Abermaw, Barmouth LL42 1LP
5 (Very Good)
H Bethan Roberts
Bryn Pin, Tudweiliog, Pwllheli LL53 8NB
5 (Very Good)
I Blas Eryri
8 Cae'r Ymryson, Caernarfon, Gwynedd LL55 2LR
5 (Very Good)
J Cacennau Cartrefol Kelly
Ty Capel Siloh, Capel Siloh, Stryd Bangor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AR
5 (Very Good)
K Cacennau Cofi Cakes
6 Ffordd Glasgoed, Caernarfon, Gwynedd LL55 1DW
5 (Very Good)
L Cacennau Elin Ann
Carafan y Ddol, Llanfaglan, Caernarfon LL54 5RA
5 (Very Good)
M Cacennau Sophie
Aljen, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd LL55 3BS
5 (Very Good)
N Caffi'R Sgwar
Portmeirion shop's Ltd, Sgwar Y Batri, Portmeirion, Minffordd LL48 6ER
5 (Very Good)
O Cake Designs By Catherine
Ceris, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Caernarfon LL54 7YH
5 (Very Good)
P Canolfan Cymunedol Neuadd Pendre Social Centre
Brook Street, Tywyn, Gwynedd LL36 9DP
5 (Very Good)
Q Cegin Brysur Ann (Ann'S Busy Kitchen)
Enlli, 16 Ffordd Glancymerau, Pwllheli, Gwynedd LL53 5PU
5 (Very Good)
R Cegin Maes Coch
Maes Coch, Dolgellau, Gwynedd LL40 1TD
5 (Very Good)
S Cegin Y Cwm
Cynfal Fawr, Cwm Cynfal, Llan Ffestiniog LL41 4RA
5 (Very Good)
T Charli'S Cakes
11 Ffordd Hendre, Bangor, Gwynedd LL57 4TD
5 (Very Good)

Page 1 of 6

Adverts by Google