Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 118 premises for Gwynedd Council

A ABBEYFIELD ELM BANK
Elm Bank Ffordd Siliwen, Bangor, Gwynedd LL57 2BH
5 (Very Good)
B ABBEYFIELD WALES SOCIETY LIMITED
Llys Meuric, High Street, Tywyn, Gwynedd LL36 9AB
5 (Very Good)
C ABBEY ROAD CENTRE CO.LTD.
Abbey Road Centre, 5 - 9 Lôn Abaty, Bangor, Gwynedd LL57 2EA
5 (Very Good)
D ALEXANDRA NURSING HOME
Alexandra Nursing Home Sandilands Road, Tywyn, Gwynedd LL36 9AS
5 (Very Good)
E ARCH NOA
Village Hall, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd LL44 2EL
5 (Very Good)
F ASSISTED LIVING ACCOMODATION CYSGOD Y COLEG
Bloc 1 Cysgod Y Coleg, Y Bala, Gwynedd LL23 7BD
5 (Very Good)
G AWEL Y COLEG
Cysgod Y Coleg Y, Bala LL23 7AX
5 (Very Good)
H AYKROYDS & SONS LTD (CRECHE)
Uned 17 Ystâd Ddiwydiannol Y Bala, Y Bala, Gwynedd LL23 7NJ
5 (Very Good)
I BLUE PERIS OUTDOOR CENTRE
Blue Peris Mountain Centre, Dinorwig, Gwynedd LL55 3ET
5 (Very Good)
J BODAWEN NURSING HOME
Bodawen Nursing Home, Bodawen Ffordd Glanrafon, Porthmadog, Gwynedd LL49 9PR
5 (Very Good)
K BRYN AWELON NURSING HOME
Bryn Awelon Nursing Home Lôn Fêl, Criccieth, Gwynedd LL52 0LN
5 (Very Good)
L BRYN BLODAU
Bryn Blodau, Bryn Coed, Llan Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4LW
5 (Very Good)
M BUSY B'S DAY NURSERY
Busy B's Day Nursery, Station Buildings Ffordd Bronwydd, Treborth, Gwynedd LL57 2NX
5 (Very Good)
N CABAN BACH (BARNADOS CYMRU)
Caban Bach Nursery, Hen Llyfrgell Tai Meirion, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3UA
5 (Very Good)
O CANOLFAN DYDD
Y Ganolfan, Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog LL41 3DW
5 (Very Good)
P CANOLFAN Y GWYSTL(POPTY PRYSUR)
Canolfan Y Gwystl Ystâd Ddiwydiannol Y Ffôr, Y Ffôr, Gwynedd LL53 6UW
5 (Very Good)
Q CANOLFAN Y GWYSTYL (CEGIN A FFREUTUR)
Canolfan Y Gwystl Ystâd Ddiwydiannol Y Ffôr, Y Ffôr, Gwynedd LL53 6UW
5 (Very Good)
R CARTREF CEFN RODYN
Cefn Rodyn, Maes Caled, Dolgellau, Gwynedd LL40 1UG
5 (Very Good)
S CARTREF DOLWAR
Dolwar Ffordd Pedrog, Llanbedrog, Gwynedd LL53 7PA
5 (Very Good)
T CARTREF GOFAL BRYN MEDDYG CYF
Cartref Preswyl Bryn Meddyg, Llanaelhaearn, Gwynedd LL54 5AG
5 (Very Good)

Page 1 of 6

Adverts by Google