Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 524 premises for Gwynedd Council

A 1815 CAFE
Unit 2, Waterloo Street, Bangor, Gwynedd LL57 1DS
5 (Very Good)
B 9
9 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd LL55 2NF
5 (Very Good)
C A AND S JONES CATERING
Ty Te Cadair, Talyllyn, Tywyn, Gwynedd LL36 9AJ
5 (Very Good)
D ABERDYFI GOLF CLUB
Clwb Golff Aberdyfi Station Road, Aberdyfi, Gwynedd LL35 0RT
5 (Very Good)
E ABER FALLS CAFE
Gwesty Aber Falls, Abergwyngregyn, Gwynedd LL33 0LD
5 (Very Good)
F ABER FALLS DISTILLERY VISITOR CENTRE
Fferm Aber Station Road, Abergwyngregyn, Gwynedd LL33 0LB
5 (Very Good)
G ABERSOCH BEACH CAFE LTD
Siop Y Traeth Lôn Golff, Abersoch, Gwynedd LL53 7EF
5 (Very Good)
H ABERSOCH DINER LIMITED
Bodfor Stryd Fawr, Abersoch, Gwynedd LL53 7DY
5 (Very Good)
I ABERSOCH GARDEN CENTRE(PETAL A POT)
Ty Mawr, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd LL53 7UD
5 (Very Good)
J ADVENT YOUTH CAMP
Glan Yr Afon, Anelog, Gwynedd LL53 8BT
5 (Very Good)
K AGE CONCERN GWYNEDD A MON
Neuadd Goffa Stryd Yr Wyddfa, Penygroes, Gwynedd LL54 6NG
5 (Very Good)
L AGE CYMRU GWYNEDD A MON
Llys Y Goron, Caernarfon Criminal Justice Centre, Ffordd Llanberis, Caernarfon LL55 2DF
5 (Very Good)
M ALLPORTS FISH AND CHIP RESTAURANT
Allports Fish & Chips, Y Setl Y Maes, Pwllheli, Gwynedd LL53 5HA
5 (Very Good)
N ALLPORTS LTD
Belmont House, 56 Stryd Fawr, Llanberis, Gwynedd LL55 4EU
5 (Very Good)
O AMGUEDDFA FORWROL LLYN
Stryd Mynach, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LB
5 (Very Good)
P ANGELA BEVERLY HOME HOSTING
Port Church House, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4JY
5 (Very Good)
Q ANTONIA'S ICE CREAM & COFFEE SHOP
Cambrian Court Rhodfa'r Môr, Abermaw, Gwynedd LL42 1NA
5 (Very Good)
R ANTONIAZZI'S PENGUIN CAFE
The Penguin Cafe, 260 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd LL57 1RS
5 (Very Good)
S APOLLO BINGO
Empire Bingo Hall Glan Môr Uchaf, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SY
5 (Very Good)
T AQUA BEACH BAR RESTAURANT
The Galley Restaurant Lôn Nant Iago, Llanbedrog, Gwynedd LL53 7TR
5 (Very Good)

Page 1 of 27

Adverts by Google