Scores on the Doors
Food Hygiene Ratings

Showing 53 premises

A Cylch Meithrin Llanwnda
Canolfan Bro Llanwnda, Dinas, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UG
5 (Very Good)
0.04m
B Pitian Patian Llanwnda Cyf
Fferm Ty Hen, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5SD
5 (Very Good)
0.61m
C Gwynfa Ii Residential Home
The Lodge, Ffrwd Cae Du, Bontnewydd, Gwynedd LL54 7YH
5 (Very Good)
1.04m
D Clwb Ty Wendy Bontnewydd
Canolfan Cymunedol Bontnewydd, Ffordd Gwasanaethu Llwyn Celyn A Wayside, Bontnewydd, Caernarfon LL55 2UF
5 (Very Good)
1.51m
E Cylch Meithrin Rhostryfan
Ysgol Gynradd Rhostryfan, Bro Wyled, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd LL54 7LR
5 (Very Good)
1.94m
F Pendine Park Care Organisation Ltd
Ffordd Pant, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YU
5 (Very Good)
2.29m
G Eryri Hospital / Ysbyty Eryri
Ysbyty Eryri, Ffordd Felin Seiont, Caernarfon, Gwynedd LL55 2YE
3 (Generally Satisfactory)
2.48m
H Cylch Meithrin Carmel
Neuadd Y Pentref, Road From Tai Pisgah Pasing Ys, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7AA
5 (Very Good)
2.62m
I Meithrinfa Babinogion Day Nursery Ltd
Cae Llenor, 22 Rhes Wellington, Caernarfon, Gwynedd LL55 2HH
5 (Very Good)
2.83m
J Clwb Plant Segontiwm
Ysgol Yr Hendre, Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, Gwynedd LL55 2AT
5 (Very Good)
2.93m
K Cylch Meithrin Twtil
Heol Elinor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1PF
5 (Very Good)
3.11m
L Cylch Meithrin Penygroes
Safle Bro Lleu, Ffordd y Brenin, Penygroes LL54 6RE
5 (Very Good)
3.13m
M Plas Pawb
Ysgol Gynradd Maesincla, Lôn Maesincla, Caernarfon, Gwynedd LL55 1DF
5 (Very Good)
3.24m
N Cylch Meithrin Maesincla
Plas Bawb, Ysgol Gynradd Maesincla, Lôn Maesincla, Caernarfon, Gwynedd LL55 1DF
5 (Very Good)
3.24m
O Willow Hall Residential Care Home
Willow Hall, Ffordd Y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1BA
5 (Very Good)
3.25m
P Marbryn
Ffordd Y Gogledd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1BA
5 (Very Good)
3.25m
Q Plas Maesincla
Lôn Maesincla, Caernarfon, Gwynedd LL55 1DB
5 (Very Good)
3.25m
R Meithrinfa Dwylo Da
Meithrinfa Dwylo Dâ, Heol Buddug, Penygroes, Caernarfon LL54 6HD
5 (Very Good)
3.25m
S Plas Gwilym
Plas Gwilym Residential Home, Heol Buddug, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6HD
5 (Very Good)
3.25m
T Y Fron Deg
Y Frondeg Hostel, Maes Heulog, Caernarfon, Gwynedd LL55 1PS
5 (Very Good)
3.34m

Page 1 of 3

Adverts by Google